Rusija Danas

БРОЈЕВИ У ПРОДАЈИ:
 
 

Издвајамо

Турскотатарски Сибирски канат се у рату Русије и Кримских Татара политички ставио на страну Кримског каната.

После смрти Ивана IV Грозног, уследио је период у коме је формално на власти био његов болесни син Фјодор I, а земљом уствари управљао бојар Борис Годунов.

Русија и Пољско-литванска унија су остали непријатељи. Од 1630. појачавао се у Украјини притисак пољских феудалаца и католичке цркве на локално православно сељаштво.

Охрабрен успехом у продору ка Каспијском мору, Иван IV је покушао да постигне сличан успех у продору ка Балтику. Шведска и Ливонски витезови су контролисали трговачке путеве који су повезивали Русију са Европом.

Александра је наследио његов син Николај II Романов (1894—1917). Индустријска револуција је почела да јако утиче на Русију.

Петар Велики (1672—1725) учврстио је самодржавље (аутократију) у Русији и одиграо је главну улогу у увођењу своје државе у европски систем држава.

Препоручујемо

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.