27
април
2011

Малый Государственный герб, 1883-1917 гг.

Малый Государственный герб, 1883-1917 гг.
Untitled document

 

23 февраля 1883 года были утверждены Средний и два варианта Малого герба. В январе 1895 года было высочайше повелено оставить без перемен рисунок государственного орла, выполненный академиком А.Шарлеманем.

Последний по времени акт - "Основные положения государственного устройства Российской империи" 1906 года - подтвердил все предшествующие законоположения, касающиеся Государственного герба.

 

Објавио је: I.M. Категорија: Русија данас

О аутору

I.M.

I.M.

Untitled document

We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.

Коментари (0)

Оставите коментар

Оставите коментар као гост.

Одустани Слање коментара...

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.