Rusija Danas

09
април
2011

Середина XVI века

Середина XVI века
Untitled document

Начиная с 1539 года изменяется тип орла на печати великого князя Московского. В эпоху Ивана Грозного на золотой булле (государственной печати) 1562 года в центре двуглавого орла появилось изображение всадника ("езца") - одного из древнейших символов княжеской власти на "Руси". "Ездец" помещен в щите на груди двуглавого орла, коронованного одной или двумя коронами, увенчанными крестом.

Објавио је: I.M. Категорија: Русија данас

О аутору

I.M.

I.M.

Untitled document

We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile.

Коментари (0)

Оставите коментар

Оставите коментар као гост.

Одустани Слање коментара...

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.