Rusija Danas

Претплата и информације

Претплата и информације

Инфинитас доо

Господар Јованова 33

Београд

тел:  011 3284602

моб:  063 63 11 65

претплата за 2011. је 2000 динара (поштарина укључена)

рачун 205-147199-35 (комерцијална банка)

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.