ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ

БОШКО БУХА, Трг Републике 3, тел. 2632-855 www.buha-theater.com

МАЛЫЙ ТЕАТР «ДУШКО РАДОВИЧ», Абердарева 1, тел. 3242-472 www.malopozoriste.co.rs

ПОЗОРИШТАНЦЕ ПУЖ (Театрик «Улитка»), Радослава Груича 21, тел. 2438-036

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПИНОККИО», Караджорджева 9, Земун тел. 2691-715 www.ptpinokio.com

ТЕАТР «РОДА» («АИСТ») , Пожешка 83а, тел. 2545-260

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.