ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ANGLO AMERICAN SCHOOL OF BELGRADE, Велисава Вуловича 47, тел. 3675-777, www.aplus.edu.rs

BRITANNICA INTERNATIONAL SCHOOL, Ужичка 21, тел. 367-1557

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, Теодора Драйзера 13, тел.2666-669 факс.3066-892, www.бritish-int-school.org.uk

DEUTSCHE SCHULE, Сане Живанович 10, тел. 3693-135

ECOLE FRANCAISE, Кабларска 31-35, тел. 3691-762

INTERNATIONAL NURSERY SCHOOL BELGRADE, Наке Спасич  4, тел.2667-130, www.insб.rs

INTERNATIONAL SCHOOL OF BELGRADE (ISB), Темишварска 19, тел.3690-113, 2651-832, www.isб.co.rs

ЛОГОС, Кварнерска 4, тел./факс 3693-059, 3693-060, www.logosinternationalschool.com

PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL, Праховска 3, тел. 369-0825, www.primainterschoolбelgrade.com

RUSSIAN SCHOOL, Бульвар уметности 28, тел. 163-883

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.