КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

АКАДЕМИЯ, Кнез Михаилова 35, тел. 2636-514

АПРОПО, Цара Лазара 10, 2625-839

БЕОПОЛИС, Македонска 22, тел. 322-9922

ЦИКЛОСТИЛ, Кичевска 17, тел. 3441-900

ДЕРЕТА, Кнез Михаилова 46, тел. 3033-503, 2627-934

ГЕЦА КОН, Кнез Михаилова 12, тел. 2622-073

INTERNATIONAL PRESS SERVICE - SKC, Краля Милана 48, тел. 2659-193

МАМУТ MEGASTORE, Сремска 2-4, тел. 2639-060

ПЛАТО, Академски плато 1, тел. 3034-808, время работы 0-24ч, Кнез Михаилова 48, тел. 2625-834, время работы 0-24ч, Чика Любина 18-20, тел. 303-2196

СКЗ, Краля Милана 19, тел. 323-1593

СТУБОВИ КУЛТУРЕ, Кнез Михаилова 6, тел. 328-1851

ZEPTER, Краля Петра 32, тел. 328-1414

ЗНАК ПЛУС, Теразие 24, тел. 306-7686

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

АТОС, Нушичева 5, тел. 3224-234

БЛАГОДАРНИК, Београдска 33, тел. 3244-038

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.