Rusija Danas

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

ГАЛЕРЕЯ НАРОДНОГО МУЗЕЯ, Трг републике 1а, тел. 330-6000

БЕЛГРАДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ, Студентски трг 11, тел. 328-2977, www.bgf.co.rs

ДОМ АРМИИ ЮГОСЛАВИИ, Браче Юговича 19, тел. 324-0242

ДВОРАНА ДОМА СИНДИКАТА (ЗАЛ ПРОФСОЮЗОВ), Трг Николы Пашича 5, тел. 323-4849, www.domsindikata.com

«КОНАК КНЯГИНИ ЛЮБИЦЫ», Кнеза Симы Марковича 8, тел. 2638-264

САВА ЦЕНТР, Милентия Поповича 9, тел. 220-6060, www.savacentar.com

«ЗАДУЖБИНА ИЛЬИ М. КОЛАРАЦА», Студентски трг 5, тел. 262-6591, www.kolarac.co.rs

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.