Rusija Danas

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА

YUTA, Югославская ассоциация туристических агентств, Кондина 14, тел. 3228-687, 3228-686 факс 3224-137, www.yuta.rs

GLOB METROPOLITEN TOURS, Доситеева 26, тел/факс 2181-181, 2622-620,2626-899, www.metropoliten.com

EXCLUSIVE TOURS, Македонска 30, тел. 3227-539, www.exclusivetours.co.rs

МАГЕЛАН CORPORATION, Нови-Сад, Змай Йовина 23, тел. 021/6624-823, www.magelan.rs

PAN EUROPA ADRIATIC, Бульвар Деспота Стефана 33, тел. 3242-187, www.adriatic.co.rs

PANACOMP TRAVEL TOURISM AND TRADE, Нови-Сад, Бульвар Цара Лазара 102, тел. 021/ 466-075, www.panacomp.net

VEKOL TOURS, Кнез Михаилова 6/III, тел. 3282-689, www.vekoltours.com

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.