НЕДВИЖИМОСТЬ

ADDRESS REAL ESTATE JSCO SERBIA,  Неманина 40/7, тел.365-00-90, www.address.rs

АГЕНТСТВО „ХИТПРОМ“, Страхинича бана 29, тел.303-3036, 303-3037, www.hitprom.rs

BEYOND REAL ESTATE, Деспота Джурджа 13, тел. 292-0377, www.beyond-realestate.com

BRADMORE CONSULTING & LEASING, Господар Евремова 41, тел./fax: 2637-570

COLLIERS INTERNATIONAL, Бульвар кнеза Александра Караджорджевича 20, тел. 2663-863, факс.3674-538

ДЕВОКС, Краля Милутина 4, тел. 3699-388, www.devox.biz

ЕУРЕНТ, Добрачина 21, тел.2623-395, 2620-680

EURODIPLOMATIC, Real Estate & Rental Agency, Дравска 18, тел. 308-68-78, 308-68-79 моб.065/606 6 606

ИНВЕСТ-ИМПОРТ, Теразие 5, тел. 3220-027, 3248-081

MENTOR REAL ESTATE AGENCY, Милешевска 2, тел. 308-90-80, 308-90-81, факс.308-90-82, www.mentorrent.rs

ДЦ УШЧЕ, EC, Бульвар Михаила Пупина 85б, тел. 3010-858 факс 3010-813

R.BeO CONSTRUCTION ООО, моб. 063/203-929

VOS MEDIATOR, Бульвар воеводе Бойовича 4, тел.2920-466 факс 2920-472 моб.062/282-434, www.vosmediator.rs

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.