Rusija Danas

ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

БЕЛГРАДСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА, Бульвар воеводы Мишича 14, тел. 2655-555, www.sajam.co.rs

107, Главна 53, Земун, тел. 3163-764

12+, Вука Караджича 12, тел. 2626-527

АРС, Саве Ковачевича 51, тел.2452-212

АРТМЕДИА, Студентски трг 13, тел. 328-2060 еxт. 43

АРТ-ПОЙНТ, Македонска 30, Евроцентр, тел.3035-417

БЕОГРАД, Косанчичев венац 19, тел. 3033-923, www.galerijabeograd.org

ДАДА, Чумичево сокаче 54, тел. 324-2091

ДАР-МАР, Краля Петра 44, тел. 2634-799

ЛЕОНАРДО, Владимира Поповича 10, тел. 311-3333

ММ, Майке Евросиме 2а , моб. 064/2055 014

МАГИЦА, Милентия Поповича 9, тел. 311-4322 еxт. 548

МАЛАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИНГИДУНУМ», Узун Миркова 12, тел. 2622-582

МАШНА-антиквариат, Булевар Михаила Пупина 10е/лок 11, YBC, тел. 3132-816

ОДА, Милентия Поповича 9, тел. 311-4322 еxт. 638

ПАЛЕТА, Булевар Михаила Пупина 10/з, тел. 2135-150

ПАЛЕ, Благоя Паровича 25, тел.3057-952

ПЕРО, Милентия Поповича 1, тел. 3131-376

ПРИМА, Чубрина 2, тел. 2183-463

РАДИОНИЦА ДУШЕ, Милентия Поповича 9, тел. 311-4322 еxт. 671

РЕМОНТ, Македонска 5 ИИ/2, тел. 3223-406

СИНГИДУНУМ, Кнез Михаилова 42, тел. 2185-323

ВИД, Вука Карджича 7а , тел.2184-477

ЗВОНО, Вишничева 5, тел. 2625-243

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.