ЮВЕЛИРНЫЕ МАГАЗИНЫ

ЙОКИЧ JEWELRY&WATCHES, Кнез Михаилова 32, тел.2623-862

МАЙДАНПЕК, Македонска 5, тел. 3343-251

MAESTRO JEWELERS, Отель Континентал Белград, тел. 311-1459, 311-3333 доб. 721 Коларчева 4, тел. 303-3091

NEW YORK FINE JEWELERY, Hotel Hyatt Regency Belgrade, Милентия Поповича 5, тел. 301-1204

ПЕРИЧ&ПЕРИЧ, Белград, Пожешка 150, тел.3543-790

ВИТАНОВ, Васина 14, тел. 2181-394

ЦЕПТЕР JEWELERY, Краля Петра 32, тел. 328-1414

ЗЛАТАРНА ЦЕЛЕ, ТЦ Меркатор, Бульвар уметности 4, тел. 3116-990

Контактирајте редакцију

Сва права задржана

Сва права задржана, ако није наведено другачије. Није дозвољено да ниједан део ове презентације буде репродукован или емитован на било који начин, електронски или механички, укључујући копирање, снимање на било koj други систем за бележење, без претходне писмене дозволе одговорног лица из rusijadanas.rs, оверене штампом фирме.